Mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sisteminin əhəmiyyəti - DOST Mərkəzləri