"Bərabərik" layihəsi - Suma Tapdıqova, Nəzakət Teymurova - "Sənin eşqin" mahnısı