Bank rekvizitləri

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin hüquqi ünvanı və rekvizitləri 

Bakı şəhəri , Salatın Əsgərova küçəsi 85

VÖEN : 1700093011
                                                                       
Hesab № AZ80CTRE00000000000002138501                                  

Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi

Kod  210005                                                                                                        

VÖEN : 1401555071

Müxbir hesab:AZ41NABZ01360100000000003944

S.W.İ.F.T BİK CTREAZ22