Struktur

                                                                                        

                       

Aparat

Aparat rəhbərinin müavini
Aparat rəhbərinin müaviniNazirliyin tabeliyində olan müəssisələr