Əlilliyi olan şəxslərin bədii yaradcılığı - "Tele səhər" verilişi